Dansk Skakt-Cleaning

Fordi indeklima er vigtigt ventilation er nødvendig

 

Rengøring er nødvendigSnavs i et ventilationsanlæg nedsætter dets evne til at forny luften effektivt. Derfor er det vigtigt at holde ventilationsanlæg rene, så de bliver ved med at fungere lige så effektivt som da de var nye. Ventilationsanlæg i nyere etagehuse består af ventiler og riste til at tilføre udeluft, ventiler og emhætter til at fjerne forurenet luft, ventilationskanaler og i mange tilfælde ventilatorer.

I ældre huse er mulighederne for at tilføre udeluft ofte begrænset til oplukkelige vinduer.

Snavs skal fjernes fra ventiler, riste og kanaler, så luften uhindret kan strømme igennem. Fedt og støv i emhætter og ventilationskanaler øger risikoen for, at brand opstår eller spreder sig.

Hvem er vi?DANSK-SKAKT-CLEANING startede 1. maj 1978 som specialfirma for rensning af nedstyrtningsskakte i boligsektoren. I 1980 udvidede man virksomheden til også at udføre rensning af luftkanaler og ventilationsanlæg samt service på samme i industri-, bolig- og hospitalssektoren. Servicen omfatter også reparation og vedligeholdelse af div. anlæg.

Vi bruger og udvikler egne maskiner til skakt-rengøring

Maskinerne bygges og videreudvikles på eget værksted. Reparation, vedligeholdelse og prøvekørsel sker med jævne mellemrum. Der laves tests med forskellige koste, både størrelser og beskaffenhed.

Der kan renses rør fra 100mm i diameter op til 900 mm i diameter.

Den selvkørende renserobot kører ind i vandrette rør op til 50 m i et træk. Fordelen herved er at man i lange kanaler kun skal åbne kanalen for hver ca. 50 m.

Robotten er påmonteret en roterende kost og kan monteres med TV og sidekoste. Ved hjælp af TV’et kan man hele tiden følge med i rensningen af kanalen. Sidekostene bruges når der skal renses firkantede kanaler.

I den fjerne ende af rørene påmonteres en højtrykssuger, så det støv og snavs robotten fejer løs hele tiden bliver suget ud.

Ved rensning af lodrette kanaler bruger men en roterende kost monteret direkte på en motor, der køres ned i kanalen.

© Copyright - Dansk Skakt-Cleaning